Rabia Kuş, Mey Talip, Alper Kaçar, Emine Türkkan, Hüseyin Dağ

University Of Health Sciences Dr. Cemil Taşcıoğlu City Hospital, Pediatrics, Istanbul, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Kolşisin, intoksikasyon, hemoperfüzyon

Özet

Kolşisin birçok romatolojik hastalığın tedavisinde kullanılmakta olup çocuklarda özellikle Ailevi Akdeniz Ateşi (AAA) ataklarının önlenmesi ve amiloidoz profilaksisinde yaygın kullanımı mevcuttur. Terapötik aralığı son derece dar olan kolşisin, toksik dozda alındığında ölümcül etkiler meydana getirebilmektedir. Plazma dağılım hacmi çok yüksek olduğundan kolşisin ile intoksikasyon söz konusu olduğunda vücuttan eliminasyonu için hızla müdahale etmek gerekmektedir. Bu olgu raporunda şiddetli yüksek doz kolşisin alımı olup, intoksikasyon bulguları gelişen, başarılı bir şekilde hemoperfüzyon işlemi uygulanan ve sekelsiz iyileşme sağlanan 3,5 yaşındaki olgu sunuldu.