Ahmet Alptuğ Güngör1, Tuğçe Özbilgiç Demiröz1, Halil İbrahim Yakut2, Ayşe Akbaş3

1Ankara City Hospital, Pediatrics, Ankara, Turkiye
2University Of Health Sciences, Pediatrics, Ankara, Turkiye
3Ankara City Hospital, Dermatology, Ankara, Turkiye

Anahtar Kelimeler: Bül, Büllöz Hastalık, Lineer IgA Büllöz Dermatoz

Özet

Bu çalışmada 22 aylık erkek hastada kafa derisi de dahil olmak üzere tüm vücudunda yaygın kaşıntılı ve sıkı büllöz lezyonlar görüldü. Öncelikle enfeksiyöz büllöz hastalıklar düşünüldü fakat yapılan testlerle ekarte edildi. Kesin tanı için immünofloresan testleri ile cilt biyopsisi incelendi. Hastaya lineer IgA büllöz dermatoz hastalığı tanısı konuldu ve tedavisine başlandı. Tedaviye yanıtın yetersiz olması üzerine takiplerine devam edildi. Pediatrik hastalarda Lineer IgA Büllöz Dermatozun diğer otoimmün büllöz hastalıklardan ve büllü enfeksiyon hastalıklarından ayırt edilmesi önemlidir. Doğru tedavi ile erken dönemde hastanın yaşam kalitesi yükseltilebilir. Bu vakada hastanın Lineer IgA Büllöz Dermatoz tanısı almasına ve doğru tedaviye ulaşmasına giden yolu inceledik.