Omer Akcal1, Semiha Bahceci Erdem2, Ilke Taskirdi3

1Istanbul Biruni Univesity Medicine Faculty Hospital, Department Of Pediatrics, Division Of Immunology And Allergy Clinic, İstanbul, Türkiye
2Izmir Bakırcay University Çigli Training And Research Hospital, Department Of Pediatrics, Division Of Immunology And Allergy Clinic, İzmir, Türkiye
3Izmir University Of Health Sciences, Tepecik Training And Research Hospital, Department Of Pediatrics, Division Of Immunology And Allergy Clinic, İzmir, Türkiye

Anahtar Kelimeler: IVIG, yan etki, primer immun yetmezlik, çocuk hasta, ishal

Özet

Öncelikle immünoglobulin G (IgG) olan intravenöz immünoglobulin (İVİG), birçok hastalığın tedavisinde kullanılmaktadır. Genellikle iyi tolere edilse de İVİG tedavisi sırasında farklı sistemlerde bazı yan etkiler görülebilmektedir. İntravenöz immünglobulin infüzyonunun yan etkileri tipik olarak hafiftir ve infüzyon hızı ile ilişkilidir. İnfüzyon hızı azaltılarak kompleman sisteminin aktivasyonuna yol açan immünoglobulin agregatlarının oluşumu önlenebilir ve hafif yan etkiler giderilebilir. Ancak nadir durumlarda anafilaksi, kardiyak aritmi, bronkospazm, bilinç değişiklikleri, aseptik menenjit, kolit ve tromboembolizm gibi hayatı tehdit eden ciddi yan etkiler gelişebilir. Burada sınıflandırılmamış antikor eksikliği tanısına yönelik İVİG tedavisi alan ve yan etki olarak “ishal” tablosu gelişen; sonrasında ise tedavide subkutan immunglobolin uygulamasına (SCIg) geçilerek ishal tablosu önlenen bir olguyu sunuyoruz.