Ibrahim Cemal Maslak

Süleyman Demirel University, Pediatric Immunology and Allergy, Isparta, Türkiye

Anahtar Kelimeler: SARS-CoV-2, idiopatik trombositopenik purpura, intravenöz immünglobulin

Özet

İdiopatik trombositopenik purpura(ITP), trombositlerin immün aracılı yıkımı ile karakterize hematolojik bir hastalıktır. Düzelir ya da kronikleşir. ITP'nin başlangıcından önce, birçok çocukta üst solunum yolu enfeksiyonu veya ishale neden olabilen öncül viral hastalık vardır. Bebeklik dönemi, ITP sıklığı açısından daha büyük çocuklara kıyasla hastalığın en az görüldüğü yaş grubudur. Bu olgu çalışmasında, intravenöz immünglobulin (IVIg) ile başarılı bir şekilde tedavi edilen SARS-CoV-2 ile ilişkili ilk infantil ITP vakasını sunuyoruz.