Merve Hilal Dolu1, Filiz Mıhçı1, Haydar Ali Taşdemir1, Ömer Faruk Aydın2

1Ondokuz Mayıs University, Pediatric Neurology, Samsun, Türkiye
2Samsun Lıv Hospital, Pediatric Neurology, Samsun, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Wernicke ensefalopatisi, tiamin eksikliği, hipertansiyon, psikotik

Özet

Wernicke ensefalopatisi, tiamin (B1 vitamini) eksikliğine bağlı akut bir nöropsikiyatrik sendromdur. Wernicke ensefalopatisinin klasik triadı mental konfüzyon, okulomotor disfonksiyon ve ataksidir. Genellikle alkolizm ve ayrıca herhangi bir vitamin takviyesi olmaksızın uzun süreli parenteral beslenme ile ilişkilidir. Ölüm ve nörolojik morbiditeyi önlemek için acilen tedavi edilmelidir. Bu raporda, başlangıçta hipertansiyon ile başvuran bir pediatrik sıradışı Wernicke Ensefalopatisi olgusunu sunuyoruz. Hastamıza IV tiamin 100 mg günlük tedavi başlanmış, bu tedaviden sonra psikozu düzelmiş ve normotansif hale gelmiştir. Hipertansiyon ile başvuran ve Wernicke ensefalopatisinde tiamin tedavisi sonrası düzelen ilk olgudur.