Özhan Orhan1, Sabahattin Ertuğrul2, Hüseyin Elçi3, Sibel Tanriverdi Yılmaz4

1Artuklu University Pediatrics Mardin, Türkiye
2Dicle University, Neonatalogy Diyarbakır, Türkiye
3Kızıltepe State Hospital, Mardin, Türkiye
4Dicle University, Neonatalogy Diyarbakır, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Aplasia cutis congenita, saçlı deri, yara bakımı

Özet

Aplazia kutis konjenita (AKK) doğumda nadir görülen, cilt yokluğu ile karakterize heterojen hastalık grubudur. Kız erkekleri eşit oranda etkiler. Genellikle skalp yerleşimli olup 0,5 ile 15 cm arasında farklı boyutlarda görülebilir. Tipik olarak sporadik vakalar görülmekle birlikte kalıtsal geçiş gösteren vakalar da bildirilmiştir. Lezyon altında kemik doku olmayan olgularda komplikasyon gelişme riski artmakta, cerrahi müdahale gerekebilmektedir. Bu yazıda, skalpta nadir olarak çok geniş bir şekilde yer kaplayan ve altında kemik dokusu olmayan AKK olgusunu sunduk. Bu olgumuzda herhangi rekonstrüktif cerrahi gerekmeden lokal tedavi ile lezyon epitelize olmuştur.