Merve Aşkin Ceran1, Murat Bektaş2

1Kto Karatay University, Vocational School Of Health Services, Dialysis Program, Konya, Turkiye
2Dokuz Eylül University, Fakulty Of Nursing,department Of Child Health And Diseases Nursing, İzmir, Turkiye

Anahtar Kelimeler: Moyamoya, Mikrosefalik Primordial Cücelik, Çocuk, Hemşire, Orem'in Öz Bakım Eksikliği Teorisi

Özet

Mikrosefalik osteodisplastik ilkel cücelik (MOPDII), mikrosefalik primordial cüceliğin (MPD) en bilinen şeklidir. MPD grubunun klasik özellikleri, belirgin mikrosefali ile ciddi doğum öncesi ve sonrası büyüme geriliğidir. Bu tür hastalarda olası nörolojik komplikasyonları vurgulayan tekrarlayan inme ataklarıyla karmaşık hale gelen Moyamoya hastalığı eşlik eder. Günümüzde birçok teori ile bu tür hastalara bakım sağlamak mümkündür. Büyüme- gelişme geriliği olan bu çocuklarda Orem’in Öz Bakım Eksikliği Kuramı ile bakım vermek çocuğun kendinin farkına varmasını ve yaşam kalitesinin artmasını sağlayacaktır. Nadir görülen bu hastalıkta hemşirelik bakımının önemi yadsınamayacak düzeydedir. Öz-Bakım Eksikliği Hemşirelik Kuramı’nı temel alarak MOPD2 ve Moyamoya tanısına sahip hastanın hemşirelik bakımının yürütüldüğü bu çalışmada hasta öz-bakımını orta düzeyde yapabildiği için “kısmen eksikliği giderici hemşirelik bakımı” ve hastanın öz- bakımını karşılayan annesini ve diğer aile üyelerini desteklemek için de “destekleyici ve eğitsel hemşirelik bakımı” uygulanarak bakım sağlanmıştır.