Yildiz Ekemen Keles1, Gulnihan Ustundag1, Aslihan Sahin1, Dilek Yilmaz2, Eda Karadag Oncel1, Ahu Kara Aksay1, Ahmet Kaya3, Gulen Gul4, Can Bicmen5

1Health Sciences University Tepecik Training And Research Hospital, Department Of Pediatric Infectious Disease, İzmir, Türkiye
2Katip Celebi University, Department Of Pediatric Infectious Disease, Izmir, Türkiye
3Health Sciences University Tepecik Training And Research Hospital, Department Of Orthopedics And Traumatology, İzmir, Türkiye
4Health Sciences University Tepecik Training And Research Hospital, Department Of Pathology, İzmir, Türkiye
5Dr. Suat Seren Training And Research Hospital For Chest Diseases And Chest Surgery, Microbiology And Clinical Microbiology Laboratory, İzmir, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Kemik tümörü, mycobacterium tuberculosis kompleksi, PCR, parafine gömülü

Özet

Kemiğin osteoartiküler tüberkülozu (TB), dünyadaki tüm akciğer dışı TB vakalarının %1-5'ini oluşturur ve özellikle pediatrik vakalarda, nadir görülen bir TB formudur. 11 aylık bir kız olgu sağ el bileğinde şüpheli kırık öyküsü nedeniyle dış merkezden sevk edildi. Hastanın sağ el bileğinde şişlik ve sağ ön kol ve elini kullanmaktan kaçınma mevcuttu. Travma, ateş, kilo kaybı öyküsü yoktu. Olgunun fizik bakısında sağ el bileği dorsolateralinde yaklaşık 4x5cm boyutlarında kitle saptandı. Diğer sistem bakısı olağandı. Laboratuvar testinde lökosit sayısı 9600 hücre/mm3, hemoglobin düzeyi 9,6 gr/dL, trombosit sayısı 396 000 hücre/mm3, C-reaktif protein 4,3 mg/L, eritrosit sedimantasyon hızı (ESH) 45 mm/saat saptandı. Manyetik rezonans görüntüleme sonucunda; kemikte belirgin genişlemeye neden olan periost reaksiyonlu litik karakterde kitle lezyonu (Ewing sarkomu) olduğu bildirildi. Yapılan eksizyonel biyopsi sonucunda; nekrotizan olmayan granülom bulundu. Doku örneği formalinle fikse ve parafine gömüldüğü için mikobakteriyolojik kültür yapılamadı. Kemikten alınan biyopsi materyalinde taze doku olmadığı için parafinli blok üzerindeki doku örneğinin mikobakteriyolojik moleküler incelemesi sonucunda M. tuberculosis kompleksi belirlendi. Akciğer grafisi normaldi. Osteoartiküler tüberküloz tanısı için izoniazid, rifampin, pirazinamid ve etambutol ile tedavileri başlandı. Kemik TB’u, özellikle TB’un endemik olduğu ülkelerde, akciğer tutulumu ve TB’un yapısal semptomları olmasa bile ayırıcı tanılar arasında yer almalıdır. Tanı için doku biyopsisi ile mikobakteriyel alt tip için kültür yapmak ve kültür materyalini moleküler yöntemlerle doğrulamak çok önemlidir.