Sevgi Yimenicioglu1, Ali Murat Aynacı2

1Eskisehir City Hospital, Pediatric Neurology, Eskisehir, Türkiye
2Eskisehir City Hospital, Radiology, Eskisehir, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Kızamık, status epileptikus, serebral venöz sinus trombozu, çocukluk çağı

Özet

Çocuklarda inmenin başlıca nedeni, nörolojik bozukluğa ve hatta ölüme neden olabilen serebral venöz sinüs trombozudur (SSVT). Çocuklarda SSVT'nin en sık nedenleri enfeksiyonlar, ardından anemi ve dehidrasyondur. Güvenli ve güvenilir bir aşının varlığına rağmen, kızamık, dünyada küçük çocuklarda başlıca ölüm nedeni olmaya devam eden bulaşıcı bir viral enfeksiyondur. Yüksek morbidite ve ölüm oranının yanında, akut demiyelinizan ensefalomiyelit (ADEM), koma, nöbetler veya şuur bozuklukları gibi nörolojik sonuçlara neden olabilir. Bu vaka çalışmasında, status epileptikuslu ve şuuru değişmiş 4 yaşındaki Suriyeli bir kız çocuğu acil servise getirilmiş ve daha sonra SVST olduğu tespit edilmiştir. Daha önce kızamık ile SVST olgu sunumu bildirilmemiştir.