Tülin Öztaş1, Ahmet Dursun1, Muhammet Asena2

1University Of Health Sciences Diyarbakır Gazi Yaşargil Training And Research Hospital, Pediatric Surgery, Diyarbakır, Türkiye
2University Of Health Sciences Diyarbakır Gazi Yaşargil Training And Research Hospital, Pediatric, Diyarbakır, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Aksiller meme dokusu, ektopik meme, polimasti

Özet

Memenin en sık varyantı olan aksesuar meme dokusu kadınlarda erkeklerden daha fazla görülmektedir. Çocuklarda çoğu zaman hormonal stimulasyona bağlı olarak ergenlik döneminde fark edilir. Aksesuar meme dokusu en sık inguinal bölge ve aksilla arasındaki süt çizgisi boyunca görülür. Asemptomatik olabilir veya menstruasyon döneminde ağrı, hassasiyet, kitlede büyüme gibi semptomlar görülebilir. Ultrasonografi, Manyetik Rezonans, mamografi tanıda yardımcı olabilir. Olası bir maligniteyi ekarte etmek için cerrahi eksizyon ve histopatolojik inceleme gereklidir. Çalışmada 16 yaşında bir kız hastada fibrokistik değişim gösteren bilateral aksiller meme dokusu vakası sunuldu. Her iki aksiller bölgedeki kitle tamamen eksize edildi. Histopatolojik inceleme sonucu iki kitlenin de fibrokistik değişim saptanan meme dokusu olduğu belirtildi. Sonuç olarak tek taraflı veya iki taraflı aksiller kitle şikâyeti olan hastalarda aksesuar meme dokusu ayrıcı tanılar arasında düşünülmelidir. Aksesuar meme dokusunun benign ve malign meme hastalıkları potansiyeline sahip olduğu unutulmamalıdır.