Mutluhan Yiğitaslan1, Gülenay Aktay1, Eda Eyduran2, Gülizar Koç2, Gökçen Özçifci2, Fatih Durak3, Ayşe Berna Anıl3

1İzmir Tepecik Training and Research Hospital, Department of Pediatrics, Izmir, Türkiye
2İzmir Tepecik Training and Research Hospital, Pediatric Intensive Care, Izmir, Türkiye
3Katip Çelebi University Faculty of Medicine, Pediatric Intensive Care, Izmir, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Deprem, çocuk yoğun bakım, brakial pleksus yaralanması, diafragma paralizisi

Özet

Depremlerin birincil etkisi ani yıkıcı travmadır. Kahramanmaraş depreminde enkaz altından 35 saat sonra 7 yaşında sağlıklı bir erkek kurtarıldı. Olay yerinde CPR yapıldı, entübe edilerek en yakın çocuk yoğun bakım ünitesine nakledildi. Ezilme sendromu ve akciğer kontüzyonu nedeniyle iki gün çocuk yoğun bakım ünitesinde takip edilen hasta, daha sonra servise devredildi. Serviste oksijen tedavisi gören hasta ani solunum sıkıntısı nedeniyle entübe edildi. Hastane yoğun bakım ünitesinde boş yatak bulunmadığından hastanemiz yoğun bakım ünitesine nakledildi. Hastanın sol hemitoraksta efüzyon, sağ akciğerde hemorajik kontüzyon ve dalak çevresinde sıvı mevcuttu. Hemodinamik instabilitesi, böbrek fonksiyonlarında belirgin yükseklik, yaygın ödemi, oligüri ve hematürisi bulunan hastaya 24 saat hemodiyafiltrasyon tedavisi uygulandı. Ekstübasyon sonrası solunum sıkıntısı devam eden hastanın sol üst ekstremitede hareket kısıtlılığı ve güçsüzlük mevcuttu ve çekilen akciğer grafisinde sol tarafta diyafragma elevasyonu tespit edildi. Toraks ultrasonu, servikal vertebra ve sol brakiyal pleksus MR'ı ile hastaya sol brakiyal pleksus yaralanması ve sol diyafragma felci tanısı konuldu. Zamanla solunum sıkıntısı azaldı ve oksijen desteği giderek azaltılarak kesildi. Sonuç olarak, travmaya bağlı diyafragma paralizisini saptamak için sedasyon kesildikten sonra tekrarlanan nörolojik muayenelerin yapılması ve ekstübasyon sonrası devam eden solunum sıkıntısının değerlendirilmesi gerekir.