Seyran Bulut1, Zeki Beyzade2, Mutluhan Yiğitaslan2, Rabia Meral1, Eren Er1, Bumin Dündar3

1Tepecik Training And Research Hospital, Pediatric Endocrinology, İzmir, Turkiye
2Tepecik Traininng And Research Hospital, Pediatric Clinic, İzmir, Turkiye
3Katip Celebi University , Pediatric Endocrinology, İzmir, Turkiye

Anahtar Kelimeler: İnsülin, ödem, tip 1 DM

Özet

İnsülin, tip 1 DM’in yönetiminde esansiyal hormondur. Tedavi sırasında ciddi komplikasyonlara neden olabilir. İnsüline bağlı ödem de sıklıkla yeni tanı veya kötü kontrollü diyabetlilerde yoğun insülin tedavisi başlandıktan kısa bir süre sonra ortaya çıkan nadir bir komplikasyondur. Hafif periferal ödem olabileceği gibi ağır perikardiyal, plevral ödem ve kalp yetmezliğine kadar değişen spekturumlarda karşımıza çıkabilir. İnsüline bağlı ödem; uzun bir süredir bilinmesine rağmen literatürde bildirilen vakalar sınırlıdır. Bu nedenle insidansı bilinmemektedir. Biz de bu bildiride, kötü kontrollü eski tanı tip 1 diyabetli dört vakamızda gelişen insülin ödemini sunduk.