Seyran Bulut1, Berna Filibeli1, Hayrullah Manyas1, İlkay Meral1, Rabia Meral1, Eren Er1, Bumin Dündar2, Gönül Çatlı3ORCID

1Tepecik Training and Research Hospital, Pediatric Endocrinology, İzmir, Türkiye
2İzmir Katip Çelebi University, Pediatric Endocrinology, İzmir, Türkiye
3Istinye University, LIV Hospital, Pediatric Endocrinology, İstanbul, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Çocukluk çağı, paratiroid adenomu, primer hiperparatiroidizm, bacak ağrısı

Özet

Primer hiperparatiroidizm çocukluk çağı ve adölesan dönemde nadir olarak görülmektedir. Primer hiperparatiroidinin en sık sebebi paratiroid adenomudur. Laboratuar bulguları; hiperkalsemi, hipofosfotemi, hiperkalsiüri ve artmış parathormondur. 25 hidroksi D vitamini seviyesi 20 ng/dl’nin altında ise normal serum kalsiyum seviyesi de gözlenebilir. Biz bu raporda hiperkalsemi ve hiperkalsiüri semptomu olmadan sadece bacak ağrısı ile başuran paratiroid adenomlu erkek çocuk olgusu sunduk.