Defne Engür1, Deniz Gönülal1, Seda Küçükoğlu1, Gizem Demirci1, Sevim Kaya2, Yüksel Demirdağ2

1University Of Health Sciences Tepecik Training Hospital, Neonatal Intensive Care Unit, İzmir, Türkiye
2University Of Health Sciences Tepecik Training Hospital, Hospital Administration, İzmir, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Emzirme, alternatif beslenme yöntemleri, kap ile beslenme, infant, yenidoğan yoğun bakım

Özet

Bu çalışma, üçüncü basamak bir hastanede, yenidoğan yoğun bakım ünitesi ekibinin hastanede yatan yenidoğanlarda emzirmenin devamlılığının sağlanması için başlattıkları bir kalite iyileştirme çalışmasının sunulduğu bir olgu raporudur. Çalışmada, öncelikle, hastanede yatan bebeklerde, taburculuk sonrası emzirme devamlılığına engel olan kök nedenler incelenmiş ve ardından bu nedenlere yönelik bir kalite iyileştirme stratejisi planlanmıştır. Hastane yatışı sonrasında emzirmenin devamlılığının sağlanması için, yatış sırasında aile ziyaretleri teşvik edilmiş, ziyaret sıklığı artırılmış ve ziyaret sırasında anneler, bebeklerini kucaklarına alma, ten tene temas ve emzirme için cesaretlendirilmiştir. Proaktif yaklaşımla, annelere süt sağma eğitimi verilmiş, annenin katılamadığı beslenme saatlerinde, sağılmış anne sütünün bebeklere verilmesi için biberon yerine kap kullanılması planlanmıştır. Bu önlem basamakları değerlendirildiğinde kapla besleme aşamasında zorluk yaşandığı fark edilmiştir. Yenidoğan yoğun bakım ekibinin, biberon ile karşılaştırıldığında kapla beslemenin avantajları konusunda teorik farkındalık düzeylerinin yüksek olmasına karşın, ilk aşamada bu yeni beslenme yöntemi ile rutin olarak uygulamaya geçilememiştir. Bunun üzerine, ünitede, kapla besleme konusunda pratik eğitimler başlatılmış, ekibin bu yönteme alışması sağlanmıştır. Anne bebek çiftinin doğumdan sonra ayrılması, emzirmenin devamlılığının önünde en büyük engellerden biri olarak durmaktadır. Bu nedenle, emzirilen bebeklerin yatırıldığı hastanelerde, emzirmenin devamlılığını sağlamak için etkin politikaların geliştirilmesi oldukça önemlidir. Yenidoğan yoğun bakım ekibi de süreçteki engellerin aşılması için dinamik stratejiler oluşturmalıdır.