Ezgi Yangın Ergon1, Rüya Colak1, Ferit Kulalı1, Senem Alkan Özdemir1, Meral Yıldız1, Aytaç Karkıner2, Malik Ergin3, Tülin Gökmen Yıldırım1, Şebnem Çalkavur1

1İzmir Dr Behçet Uz Children's Disease And Surgery Education Research Hospital, Neonatology, Izmır, Türkiye
2İzmir Dr Behçet Uz Children's Disease And Surgery Education Research Hospital, Pediatric Surgery, Izmir, Türkiye
3İzmir Dr Behçet Uz Children's Disease And Surgery Education Research Hospital, Pathology, Izmir, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Meckel divertikülü, apandisit, barsak perforasyonu, nekrotizan enterokolit, yenidoğan

Özet

Yenidoğan gastrointestinal perforasyonu (GIP), prematüre ve düşük doğum ağırlıklı bebeklerden sağlıklı term bebeklere kadar oldukça heterojen bir grupta görülebilen bir patolojidir. Burada yenidoğan döneminde farklı patolojilere sahip iki nadir GIP olgusunu sunuyoruz.Yaşamının ilk haftasında spontan intestinal perforasyon ile başvuran ilk olgumuz perfore Meckel divertikülüdür. Bağırsak apsesi ve perforasyonu ile başvuran ikinci olgu perfore apandisittir. Etyolojide benzer risk faktörleri olmasına rağmen yenidoğan dönemindeki GİP patolojileri birbirinden çok farklıdır ve ortak özellikleri yaşamın ilk haftalarında intestinal perforasyon ile ortaya çıkmalarıdır. Sınırlı laboratuvar ve görüntüleme yöntemleri nedeniyle ameliyat öncesi doğru tanı koymak oldukça zordur. Dikkatli klinik gözlem, zamanında cerrahi müdahale, perforasyona bağlı morbidite ve mortaliteye karşı korur.