Tolga Kasap1, Korhan Yavuz2

1Çan Devlet Hastanesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları, Çanakkale, Türkiye
2Görele Op. Dr. Ergun Özdemir Devlet Hastanesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları, Giresun, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Azigos veni, doğumsal anomaliler, çocuk

Özet

Azigos lobu, üst mediastende yer alan nadir bir anatomik varyasyondur. Erkeklerde daha sık görülür ve genetik yatkınlığı vardır. Genellikle sağ akciğer yerleşimlidir. Azigos lobu genellikle asemptomatiktir ve özel bir tedavi gerektirmez. Pediatri kliniklerinde sık başvurduğumuz tetkiklerden biri olan postero-anterior akciğer X-ray görüntülemesini incelerken azigos lobu akılda tutulmalıdır. Bu yazıda acil servise 39,2°C ‘ye varan ateş, üç gündür devam eden öksürük ve bir saat önce başlayan solunum sıkıntısıyla başvuran ve bilgisayarlı tomografide azigos lobu saptanan altı yaşında erkek hasta sunuldu.