Nazmi Şimşek1, Derya Arslan2

1Doğanhisar Devlet Hastanesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları, Konya, Turkiye
2Konya Şehir Hastanesi, Çocuk Kardiyoloji, Konya, Turkiye

Anahtar Kelimeler: Romatizmal ateş, kalp tamponadı, Streptococcus pyogenes

Özet

Akut romatizmal ateş (ARF), 5-15 yaş arası çocuklarda sık görülen bir durumdur. Tedavi edilmeyen veya yetersiz tedavi edilen streptokok tonsillofarenjitinin önlenebilir bir sekeli olarak gelişmekte olan ülkelerde birey ve toplum sağlığı için büyük önem taşımaktadır. ARF'nin nadiren yaşamı tehdit edebilen çeşitli belirtileri vardır. Burada 12 yaşında akut roma-tizmal ateşli bir hastada kardiyak tamponadı sunuyoruz.